คำขวัญโรงเรียน


เสริมชีวิตให้สมบูรณ์   เพิ่มพูนศักยภาพ