โครงการจัดทำถุงยังชีพ เพื่อมอบให้แก่นักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนสืบนทีธรรม ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

โรงเรียนสืบนทีธรรม ขอขอบพระคุณ ประ...

เเจ้งปิดการเรียนการสอนเเบบปกติ (On-Site) ต่อเนื่องทุกระดับชั้น ตั้งเเต่วันที่ 15 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

ประกาศ เเจ้งปิดการเรียนการสอนเเบบป...