โรงเรียนสืบนทีธรรม Blog

พิธีเเต่งตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2563

“จงฝึกเด็กในทางที่เขาควรจะเดินไป เเละเมื่อเขาเป็นผู้ใหญ่เเล้วเขาจะไม่พรากจากทางนั้น”

         การนมัสการพระเจ้าเนื่องในพีธีแต่งตั้งสภานักเรียน ปีการศึกษา 2563 และมอบเกียรติบัตรเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ โรงเรียนสืบนทีธรรม โดยคณะผู้บริหาร และทีมนมัสการ เพื่อเป็นขวัญ กำลังใจแก่คณะกรรมการสภานักเรียน ในการปฏิบัติหน้าที่ ตลอดปีการศึกษา 2563 นี้
Rp:PP

ตัวแทนโรงเรียนสืบนทีธรรมร่วมแสดงผลงานการดำเนินโครงการ TFE (Teams For Education) “การผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด”ณ โรงแรมบีพี ซิตี้

ตัวแทนโรงเรียนสืบนทีธรรมร่วมแสดงผล...

อมรมเชิงปฏิบัติการ “การผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด” ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3

โรงเรียนสืบนทีธรรมจัดอมรมเชิงปฏิบั...

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนทุกระดับชั้นจากหลักสูตรสู่การจัดการเรียนรู้และการวัดประเมินผล”

โรงเรียนสืบนทีธรรม จัดกิจกรรมอบรมเ...