ศิษย์เก่ารุ่น 14 ได้สนับสนุนงบประมาณในการทำความสะอาดตามอาคารเรียนต่างๆโดย บริษัท Vim ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศศิศิริ

ในนามโรงเรียนสืบนทีธรรมขอขอบคุณศิษ...

วิทยากรจากโรงเรียนบ้านบ่อหลวง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ มาให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดกระบวนการสอนรูปแบบ Brain-Based Learning (BBL) และการจัดกิจกรรมสภานักเรียน

โรงเรียนสืบนทีธรรม โดยท่านผู้อำนวย...

ชมรมศิษย์เก่า สืบนทีธรรม นำโดย อาจารย์โยเซฟ คำตุ้ย ตัวเเทนชมรมศิษย์เก่ารุ่นที่ 14 ได้มอบวัสดุ – อุปกรณ์ เเละงบประมาณในการปรับปรุงห้องน้ำนักเรียน

มื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ชมรมศิษ...

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า โรงเรียนสืบนทีธรรม ยินดีต้อนรับ ท่านมัคนายกอุทิศ ขัติวงษ์ สู่ตำแหน่ง รักษาการผู้จัดการ – รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนสืบนทีธรรม