โรงเรียนสืบนทีธรรม Blog

พิธีเเต่งตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2563

“จงฝึกเด็กในทางที่เขาควรจะเดินไป เเละเมื่อเขาเป็นผู้ใหญ่เเล้วเขาจะไม่พรากจากทางนั้น”

         การนมัสการพระเจ้าเนื่องในพีธีแต่งตั้งสภานักเรียน ปีการศึกษา 2563 และมอบเกียรติบัตรเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ โรงเรียนสืบนทีธรรม โดยคณะผู้บริหาร และทีมนมัสการ เพื่อเป็นขวัญ กำลังใจแก่คณะกรรมการสภานักเรียน ในการปฏิบัติหน้าที่ ตลอดปีการศึกษา 2563 นี้
Rp:PP
0

รองศาสตราจารย์ ดร. จุฑามาส โชติบาง อาจารย์ในสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้มอบหน้ากากผ้าจำนวน 440 ชิ้น ให้แก่นักเรียนระดับปฐมวัย โรงเรียนสืบนทีธรรม

โรงเรียนสืบนทีธรรม ขอขอบคุณ รองศาส...