• 053-124266
  • www.sntcm.ac.th

เพลงประจำโรงเรียน

 เพลง SNT

S N T   S N T
เราเป็นผู้นำทาง
มุ่งหวังจะสร้างความดี
การกีฬาเราเพียร
การเล่าเรียนเราสู้

ให้สมศักดิ์ศิษย์มีครู
ว่าเป็นผู้เก่งกาจ
เราสามารถไม่หวั่นผู้ใด
จงจำชื่อไว้   คือ     S N T
ข้าขอปฎิญาณสาบานตน หากใครมาผจญเราจะต่อสู้
เพื่อเกียรติและศักดิ์ศรี คุณความดีสร้างไว้
ให้มุ่งฟ้าวัฒนายิ่งเทอญ

(ซ้ำ 2 รอบ)เพลงมาร์ชน้ำเงินขาว

 

เนื้อร้อง        รัตนา  แสงอรุณ

ทำนอง         ศุภมิตร  ประสบเกียรติ 

เราน้ำเงินขาวพราวเด่นศรีเป็นสง่า                    เราช่างงามตายามยลเมื่อคนพบเห็น

เหล่าลูกศิษย์ครูร่วมใจเราสร้างให้เป็น              ให้ความรู้เด่นล้ำค่าสถาบัน

ให้ความรู้ เสริมกีฬามารยาทเด่น                       เฉลียวฉลาดพร้อมดวงจิตคิดสร้างสรรค์

สร้างปัญญาคุณธรรมนำชีวาวัน                       จะฝ่าฟันนำทางอย่างสมบูรณ์

****  เด็กจะเก่งดีและมีสุขนั้น                             เราต้องร่วมกันหลายฝ่ายเกื้อกูล

พ่อแม่คุณครู  ผู้ปกครองหนุน                           เพื่อมาเพิ่มพูนล้ำค่าสถาบัน 

ศักยภาพโดดเด่นเห็นคุณค่า                             เรามาร่วมใจร่วมจิตเพื่อคิดสร้างสรรค์

เราน้ำเงินขาวจะก้าวไปให้เทียมทัน                   ร่วมกันสร้าง “สืบนทีธรรม” ตลอดไป  ****

 

เพลง SNT
เพลงมาร์ชน้ำเงินขาว
เพลงสายน้ำสืบนทีธรรม