คณะกรรมการบริหารโรงเรียน คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า โรงเรียนสืบนทีธรรม ยินดีต้อนรับ ท่านมัคนายกอุทิศ ขัติวงษ์ สู่ตำแหน่ง รักษาการผู้จัดการ – รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนสืบนทีธรรม

You may also like...