เเจ้งแนวปฏิบัติก่อนเปิดภาคเรียน สำหรับผู้ปกครอง นักเรียน เนื่องด้วยสถานการร์การเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วยความห่วงใยทุกท่าน โรงเรียนสืบนทีธรรม จึงขอความร่วมมือจากนักเรียนท่านผู้ปกครอง คณะครู และบุคลากรทุกท่าน ปฏิบัติตามมาตรการ การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) และติดตามประกาศจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่อย่างไกล้ชิด😀❤ขอพระเจ้าอวยพระพรค่ะ