ประกาศหยุดเรียนตั้งแต่วันที่ 8 – 31 ก.ค. ตามคำสั่งของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่

You may also like...