• 053-124266
  • www.sntcm.ac.th
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศสอบราคารับเหมาก่อสร้าง โครงการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบ Project-Based Learning: PBL

ประกาศสอบราคารับเหมาก่อสร้าง โครงการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบ Project-Based Learning: PBL

ประกาศสอบราคารับเหมาก่อสร้าง โครงการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบ Project-Based Learning: PBL ของ นักเรียนระดับประถมศึกษา เเละโครงการปรับปรุง ประตู หน้าต่างอาคารเรียน 60 ปี

_______________________________________________________________________

ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อขอซื้อเเบบแปลน ระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 ในทุกวันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 08.00-16.00 น.ณ อาคารสนับสนุนวิชาการ โรงเรียนสืบนทีธรรม ค่ะ💡