• 053-124266
  • www.sntcm.ac.th
ข่าวประชาสัมพันธ์
เเนวทางการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

เเนวทางการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ประกาศเเนวทางการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564😄
จึงประกาศมาเพื่อทราบ หากมีสถานการณ์เปลี่ยนแปลง ประการใด โรงเรียนสืบนทีธรรมจะแจ้งให้ทราบโดยเร่งด่วนต่อไป
😇ขอพระเจ้าอวยพระพรทุกท่านค่ะ👏