• 053-124266
  • www.sntcm.ac.th
ข่าวประชาสัมพันธ์
ต้อนรับ แสดงความยินดี ในการรับตำแหน่งของผู้บริหาร

ต้อนรับ แสดงความยินดี ในการรับตำแหน่งของผู้บริหาร

“อย่าให้เราเมื่อยล้าในการทำดี เพราะว่าถ้าเราไม่ท้อใจแล้ว เราก็จะเก็บเกี่ยวในเวลาอันสมควร” กาลาเทีย 6:9 🥰

พระธรรมหนุนใจ คณะครู บุคลากร และเจ้าหน้าที่ โรงเรียนสืบนทีธรรม โดย ศาสนาจารย์ ดร.สมาน มากสุข ผู้จัดการ โรงเรียนสืบนทีธรรม😊

👏วานนี้ วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนสืบนทีธรรม ในการประชุม ต้อนรับ แสดงความยินดี ในการรับตำแหน่งของผู้บริหารทั้ง 2 ท่าน ศาสนาจารย์ ดร.สมาน มากสุข ผู้จัดการโรงเรียนสืบนทีธรรม และ นายจิระสิทธิ์ ธิมา ผู้อำนวยการโรงเรียนสืบนทีธรรม สนับสนุนโดย ชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนสืบนทีธรรม 🏫ขอพระเจ้าอวยพระพรพันธกิจการรับใช้ของท่านทั้ง 2 ให้เจริญยิ่งขึ้นในกิจการของพระเจ้า