ประกาศ รับสมัครบุคคล📍

ตำแหน่ง : เเม่บ้าน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 053-124266

ห้องธุรการ อาคารสนับสนุนวิชาการ โรงเรียนสืบนทีธรรม

วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00-16.00 น.