• 053-124266
  • www.sntcm.ac.th
ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งวันหยุดการเรียนการสอน

แจ้งวันหยุดการเรียนการสอน

แจ้งวันหยุดการเรียนการสอน ในวันที่ 28-29 กรกฏาคม 2565 เนื่องจากเป็นเป็นหยุดราชการและวันหยุดพิเศษ

เปิดทำการเรียนการการสอนตามปกติ ในวันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2565