คณะครู บุคลากรโรงเรียนสืบนทีธรรม ร่วมนมัสการพระเจ้า เเละเยี่ยมเยียนสมาชิกคริสตจักรสิริพระพร สังกัดคริสตจักรภาคที่ 1 สภาคริสตจักรในประเทศไทย

1 ทิโมธี 4:6 ข้ […]