• 053-124266
  • www.sntcm.ac.th
ข่าวประชาสัมพันธ์
นมัสการพระเจ้าเนื่องในวันเปิดภาคเรียน

นมัสการพระเจ้าเนื่องในวันเปิดภาคเรียน

นมัสการพระเจ้าเนื่องในวันเปิดภาคเรียน

📸การบันทึกภาพถ่ายบุคคล และภาพเคลื่อนไหวกิจกรรมของโรงเรียนสืบนทีธรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่งานประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน ภายใต้ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562