• 053-124266
  • www.sntcm.ac.th
ข่าวประชาสัมพันธ์
เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2567

เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2567

📌📌📌เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2567 แล้ววันนี้

“มีทักษะการคิด เก่งดนตรี กีฬา ภาษา และเป็นคนดีของสังคม”

เปิดรับในระดับชั้น

✨✨เตรียมอนุบาล (2ขวบขึ้นไป)

🥰🥰อนุบาล 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

🤙🤙 : 053124266

สนใจ สมัครได้ที่ อาคารอำนวยการ โรงเรียนสืบนทีธรรม