Category: กิจกรรมนักเรียน

0

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มร.ชม. วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน จัดงานชุมนุมลูกเสือเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตเฉลิมพระเกียรติ ฯ

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2562 ณ อาคาร...

0

YUKINORI SUTO โรแทเรียน จากสโมสรโรตารีเมืองชิบะ ประเทศญี่ปุ่น เข้าเยี่ยมพันธกิจโรงเรียนสืบนทีธรรม และพบปะนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา

ขอขอบคุณอาจารย์วริทธิ์ อนุชิราชีวะ...

0

กิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

โรงเรียนสืบนทีธรรมได้จัดกิจกรรมถวา...