Daily Archive: มิถุนายน 2, 2021

วิทยากรจากโรงเรียนบ้านบ่อหลวง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ มาให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดกระบวนการสอนรูปแบบ Brain-Based Learning (BBL) และการจัดกิจกรรมสภานักเรียน

โรงเรียนสืบนทีธรรม โดยท่านผู้อำนวย...

ชมรมศิษย์เก่า สืบนทีธรรม นำโดย อาจารย์โยเซฟ คำตุ้ย ตัวเเทนชมรมศิษย์เก่ารุ่นที่ 14 ได้มอบวัสดุ – อุปกรณ์ เเละงบประมาณในการปรับปรุงห้องน้ำนักเรียน

มื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ชมรมศิษ...