• 053-124266
  • www.sntcm.ac.th
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม “Big Cleaning Day”

กิจกรรม “Big Cleaning Day”

วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 เทศบาลตำบลท่าวังตาล นำโดย ท่านนายกวิมลรัก ตนซื่อ พร้อมด้วยทีมบริหาร ส่วนราชการ เเละเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ร่วมกับ โรงเรียนสืบนทีธรรม นำโดย ท่านผู้จัดการ – ผู้อำนวยการ อุทิศ ขัติวงษ์ ร่วมจัดกิจกรรม “Big Cleaning Day” 😄 พัฒนาสภาพแวดล้อมบริเวณโดยรอบโรงเรียนให้เป็นระเบียบเรียบร้อย เอื้อต่อการเรียนรู้✏️🏨 เพื่อต้อนรับนักเรียน เเละผู้ปกครองทุกท่าน เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2564 😁🤗โรงเรียนสืบนทีธรรมขอขอบพระคุณ ท่านนายก เเละทีมบริหารเทศบาลตำบลท่าวังตาลทุกท่าน ที่เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาสถานศึกษาของชุมชน ขอพระเจ้าอวยพระพรทุกท่านค่ะ👏👏