โรงเรียนสืบนทีธรรมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2564 เมื่อวันที่ 2 มิ.ย. 2564 ณ ห้องประชุมพระพร โรงเรียนสืบนทีธรรม