• 053-124266
  • www.sntcm.ac.th
ข่าวประชาสัมพันธ์
ศิษย์เก่ารุ่น 14  ได้สนับสนุนงบประมาณในการทำความสะอาดตามอาคารเรียนต่างๆโดย  บริษัท  Vim  ห้างหุ้นส่วนจำกัด  ศศิศิริ

ศิษย์เก่ารุ่น 14 ได้สนับสนุนงบประมาณในการทำความสะอาดตามอาคารเรียนต่างๆโดย บริษัท Vim ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศศิศิริ

ในนามโรงเรียนสืบนทีธรรมขอขอบคุณศิษย์เก่ารุ่น 14  ที่ได้สนับสนุนงบประมาณในการทำความสะอาดตามอาคารเรียนต่างๆโดย  บริษัท  Vim  ห้างหุ้นส่วนจำกัด  ศศิศิริ  ขอพระเจ้าอวยพระพรศิษย์เก่ารุ่น 14 ทุกท่านที่มีส่วนสนับสนุนงบประมาณในครั้งนี้