ในนามโรงเรียนสืบนทีธรรมขอขอบคุณศิษย์เก่ารุ่น 14  ที่ได้สนับสนุนงบประมาณในการทำความสะอาดตามอาคารเรียนต่างๆโดย  บริษัท  Vim  ห้างหุ้นส่วนจำกัด  ศศิศิริ  ขอพระเจ้าอวยพระพรศิษย์เก่ารุ่น 14 ทุกท่านที่มีส่วนสนับสนุนงบประมาณในครั้งนี้