วันที่ 9 มิถุนายน 2564 ศิษย์เก่ารุ่นที่ 13 มอบงบประมาณ สนับสนุนสีทาห้องน้ำนักเรียน 🥰 โรงเรียนสืบนทีธรรม ขอขอบพระคุณศิษย์เก่ารุ่น 13 ทุกท่านที่มีส่วนในพันธกิจของพระเจ้า ขอพระเจ้าอวยพระพรทุกท่านค่ะ