คณะครู บุคลากรโรงเรียนสืบนทีธรรม ร่วมนมัสการพระเจ้า เเละเยี่ยมเยียนสมาชิกคริสตจักรสิริพระพร สังกัดคริสตจักรภาคที่ 1 สภาคริสตจักรในประเทศไทย

1 ทิโมธี 4:6 ข้ […]

คณะครู เเละบุคลากร โรงเรียนสืบนทีธรรม ได้ร่วมสัมมนาเเลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกับท่านอาจารย์สมชัย ศิริสุจินต์ ในหัวข้อ “การพัฒนากระบวนการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพ”

วันที่ 5 กันยาย […]