คณะครู เเละบุคลากร โรงเรียนสืบนทีธรรม ได้ร่วมสัมมนาเเลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกับท่านอาจารย์สมชัย ศิริสุจินต์ ในหัวข้อ “การพัฒนากระบวนการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพ”

วันที่ 5 กันยาย […]