• 053-124266
  • www.sntcm.ac.th
กิจกรรมนักเรียน
กิจกรรมอบรมลูกเสืออาสา กกต.เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย

กิจกรรมอบรมลูกเสืออาสา กกต.เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย

📌ภาพบรรยากาศการจัดกิจกรรมอบรมลูกเสืออาสา กกต.เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2565 โดย คณะวิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นาย นพดล สุยะ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่. ให้เกียรติเป็นประธานเปิด 👏