📌ภาพบรรยากาศการจัดกิจกรรมอบรมลูกเสืออาสา กกต.เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2565 โดย คณะวิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นาย นพดล สุยะ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่. ให้เกียรติเป็นประธานเปิด 👏