👏องค์การเผยแพร่ข่าวประเสริฐแก่เยาวชนแห่งประเทศไทย (CEF) และประเทศเกาหลีใต้ กลุ่ม SEAROM MUSICAL โดยการนำของ อ.คิม อิก ซอง และ อ.ซูน จิน โช เข้าจัดการแสดงละครเพลงเพื่อประกาศพระกิตติคุณ และเผยแพร่พระวจนะของพระเจ้า แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (19/1/2023) 🤗

👨‍🎤นักเรียนทุกคนให้ความสนใจ และรู้สึกสนุกสนาน ตื่นตาตื่นใจ ในการรับชมละครเพลง จากนักแสดงชาวเกาหลี 👩‍🎤

📌โรงเรียนสืบนทีธรรมขอขอบพระคุณ คณะนักแสดง และผู้ประสานงานทุกท่าน ที่มอบความสุขแก่นักเรียนทุกคน ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรพันธกิจท่าน ให้จำเริญยิ่งขึ้นในแผ่นดินของพระเจ้าค่ะ 🏆

Cr.Pattadon Kaeowang ขอบคุณช่างภาพครับผม

📸การบันทึกภาพถ่ายบุคคล และภาพเคลื่อนไหวกิจกรรมของโรงเรียนสืบนทีธรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่งานประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน ภายใต้ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 🎥